Velkommen til E/F Nygård Park

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR EJERFORENINGEN "NYGÅRD PARK" I KGS. LYNGBY

Hjemmesiden er primært tænkt som dét sted, hvor foreningens beboere og medlemmer kan søge information om foreningen, dagligdagen i foreningen samt om ejendommenes drift. Desuden også som et sted, hvor andre med interesse for foreningen og dens ejendomme, kan søge oplysning.
Det er tanken at hjemmesiden skal benyttes som kommunikationskanal mellem bestyrelsen og beboerne/medlemmerne. Det er derfor bestyrelsens håb, at beboerne/medlemmerne jævnligt lægger vejen forbi hjemmesiden. Ved at benytte login, får du adgang til oplysninger, som kun er tiltænkt foreningens medlemmer. Har du ikke et login, kan du skrive til bestyrelse@nygaardpark og få et (-kun for beboere og medlemmer).

Hjemmesiden ejes af ejerforeningens bestyrelse. Input til hjemmesiden er meget velkomment. Har du input, så send det i elektronisk form til bestyrelsen.

Vi håber at hjemmesiden må blive til glæde og gavn for alle foreningens beboere og medlemmer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Disclaimer: der tages forbehold for fejl og mangler i hjemmesidens tekster. Bestyrelsen i E/F Nygård Park fraskriver sig ansvar for skader og eventuelle tab, som skyldes brug af råd og vejledninger på hjemmesiden. Bestyrelsen kan ikke gøres økonomisk ansvarlig i førnævnte tilfælde.